Μέτρησεις

Εξαιρετικά όργανα μέτρησης είναι απαραίτητα για τον έλεγχο των ιδανικών συνθηκών κομποστοποίησης.

Με την τεχνολογία μέτρησης είναι απλό να καθορίσουμε τους πιο σημαντικούς δείκτες της διαδικασίας: τη θερμοκρασία, το διοξείδιο του άνθρακα και το οξυγόνο. Αυτά σας δίνουν μια απάντηση στις παραμέτρους κομποστοποίησης και στη ποιότητα του προϊόντος. Εάν απαιτείται, μπορείτε να ρυθμίσετε τη διαδικασία αναλόγως για να επιτύχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.
Παράμετροι Κομποστοποίησης Τεχνολογία Μετρήσεων

Παράμετροι Κομποστοποίησης

Ο βασικός σας εξοπλισμός για τη διασφάλιση της ποιότητας...

επόμενο
Αέρια Σειραδίου Τεχνολογία Μετρήσεων

Αέρια Σειραδίου

Προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανή η διαδικασία...

επόμενο
Θερμοκρασία Τεχνολογία Μετρήσεων

Θερμοκρασία

Ασφαλής διαχείριση της διαδικασίας χωρίς υπερθέρμανση ...

επόμενο
Επόμενο compost-turner.com