Měřící technika

Vedle praktických zkušeností jsou měřící přístroje důležitou složkou kontroly optimálních podmínek rozkladu.

S naší měřící technikou můžete jednoduše a spolehlivě měřit důležité procesní parametry jako teplotu, CO2 a O2. Pokud chcete nastavit rozdílné parametry k zajištění kvality kompostu, je to možné s naším CMC provozním kufrem. Kvalitu rozkladu, jakož i podmínky rozkladu můžete kdykoli kontrolovat a v nutném případě můžete provést korekcí. Tak nestojí ideálnímu průběhu procesu nic v cestě.
Parametry kompostu Měřící technika

Parametry kompostu

Vaše základní vybavení k zajištění kvality...

dále
Zakládkové plyny: Měřící technika

Zakládkové plyny:

S nimi se proces nezadusí ...

dále
Teplota Měřící technika

Teplota

Bezpečné vedení procesu bez přehřátí ...

dále
dále k compost-turner.com